Soorten aanvragen

Wat voor verschillende opdrachten hebben wij voor je?

Talentiko helpt scholen op verschillende manieren, van inval tot structurele vakdocent. Voor zowel korte als lange lessen en voor langere termijn of lekker afwisselend en ad-hoc. Je kunt aan de slag als invaldocent, structureel invallen op het basisonderwijs als vakdocent of naschoolse tijden werken op scholen en dat allemaal vanuit jouw eigen specialisme. Het is maar net wat past in jouw agenda.

Halve of hele dag

Talentiko soorten vragen
Creatieve invaldocent

Je bent flexibel en kunt snel je koffer met spullen pakken om naar een school te gaan en daar een te gekke les geven. Je kunt invallen op kortere termijn: een last-minute dienst (2 dagen ervoor), spoeddienst (1 dag ervoor) en een same-day dienst (zelfde dag vanaf 07:00). Er zijn ook invalklussen die een ruimere tijd van tevoren worden gepland.

Talentiko soorten vragen carroussel
De Talent-Carrousel

Je wordt voor een periode van een aantal weken aan een school gekoppeld waarbij je bijvoorbeeld op 1 of 2 vaste dagen een projectdag aan een klas geeft. Iedere klas komt een keer aan de beurt en je geeft iedere klas een projectdag in hetzelfde thema.

Korte lessen voor meerdere klassen

Talentiko soorten vragen lessenserie
Lessenserie

Je wordt voor een periode van een aantal weken aan een school gekoppeld waarbij je een lessenserie aan verschillende klassen geeft. De serie kun je zien als een project wat een kop en een staart heeft. De serie eindigt dan ook vaak in een eindpresentatie in de vorm van een theater-opvoering, muziekstuk, tentoonstelling, film of iets anders.

Talentiko soorten vragen klasse topper
Klassenhopper

De naam zegt het al, die hopt van klas naar klas. Per klas geef je een korte creatieve les van ongeveer 45 à 60 minuten, waarna de leerkracht weer terugkeert. De leerkracht heeft tijd om onder schooltijd bijvoorbeeld een functioneringsgesprek te kunnen voeren.

Structurele lessen

Studiedag

Talentiko soorten vragen structurele vakdocent
StrucTurele vakdocent

Je bent als vakdocent voor langere tijd verbonden aan school. De vakdocent geeft groepsdoorbroken les en werkt binnen zijn discipline met de klassen aan het beheersen van (nieuwe) technieken en een stuk talentontwikkeling. De vakdocent leert de leerlingen kennen doordat ze lange tijd verbonden is aan de school en kan aansluiten op de thema’s binnen het curriculum.

Studiedag

Talentiko soorten vragen studiedag
StUDIEDAG

Tijdens een studiedag werk je bijvoorbeeld met het hele team van de school aan een visie op talentontwikkeling of geef je een inspiratieworkshop, waarbij het team een talentles kan ervaren. Daarnaast zou er gekeken kunnen worden naar waar de behoefte binnen de school ligt en hoe Talentiko hier op langere termijn bij kan helpen.

Meld je nu aan als creatieve invaldocent!

Twijfel je? Je kunt er ook voor kiezen om een telefonische afspraak in te plannen met iemand die je meer kan vertellen over het werken als creatief docent via Talentiko. Zij kan al jouw vragen beantwoorden!