Over ons

Wij zijn Talentiko

Talentiko is opgezet door Irma Santema en Shanna Deurloo. Beiden studeerden aan de Kunstacademie in Utrecht en zijn sinds 2007 zelfstandig ondernemers. “In onze omgeving zien we dat er voor kunstenaars weinig aanbod is op de arbeidsmarkt; de vraag naar specialistische vaardigheden is beperkt. Zelf hebben we inmiddels jarenlange ervaring met het werken met kinderen in de basisschoolleeftijd en zo’n vijftien jaar ervaring als creatieve entrepreneurs. Zo zijn we op het idee van Talentiko gekomen: we bieden kunstenaars en andere talenten een maatschappelijk relevante plek, waar zij kunnen inspireren en creëren. En tegelijkertijd komen we met een creatieve en waardevolle oplossing voor het schrijnend tekort aan leerkrachten.”

Het talent achter Talentiko

Talentiko heeft als missie om meer creativiteit op scholen te brengen.
Dat doen wij door als partner van scholen meer rust en ruimte te creëren door de inzet van Talentiko-docenten.

Onze visie

Talentiko gunt ieder kind onderwijs met aandacht voor creatieve ontwikkeling.

Creatief denken
Creatieve ontwikkeling begint met out of the box leren denken. In goed Nederlands: divergent denken. Daarbij gaan we ervan uit, dat er meerdere antwoorden en oplossingen zijn voor een probleem of uitdaging. Het gaat om het proces van brainstormen, nieuwe dingen bedenken (zonder vooraf te oordelen), oplossingen verzinnen (door verbindingen te leggen) en met alternatieven komen.

Proces
Het proces is dus minstens zo belangrijk als het eindresultaat. Bepalende momenten in het creatieve proces kunnen dan ook als resultaat gezien worden en dragen zo bij aan de vooraf gestelde doelen.

Ontwikkeling
Ook is het van belang dat de leerlingen iets maken of creëren waar ze trots op kunnen zijn. Wanneer leerlingen in aanraking komen met verschillende disciplines, kunnen zij ontdekken waar ze warm voor lopen en waar ze goed in zijn. Daar groeien ze van, en het kan de aanzet zijn tot het verder ontwikkelen van een talent. Succeservaringen op uiteenlopende gebieden kunnen ervoor zorgen dat het zelfvertrouwen een boost krijgt en dat helpt een kind zichzelf te ontplooien.

Maatschappelijke vorming
Op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur beleven, dat betekent later ook genieten van musea, voorstellingen, concerten en andere evenementen. Bovendien: kunst vertelt verhalen, confronteert en schuurt soms. Leerlingen kunnen leren ‘ergens iets van te vinden’ waardoor er dialoog en debat ontstaat. Kunst en cultuur brengt leerlingen in aanraking met andere culturen en kan de blik verbreden.

Onze missie

Wij geloven dat het stimuleren van creatief en divergent denken bij kinderen ten goede komt aan henzelf en de wereld om hen heen. Dat er (in het algemeen) meer begrip en inzicht kan ontstaan door op een andere, bredere manier te kijken – vanuit creatieve disciplines.
Daarom is het onze missie om meer creativiteit op scholen te brengen. Dit doen wij door onze dienstverlening af te stemmen op de behoeften van scholen.
Scholen hebben een curriculum enerzijds en formatie-uitdagingen anderzijds. Met creatieve, kunstzinnige inval-docenten biedt Talentiko oplossingen voor de invulling van de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. Uiteindelijk met als doel om aandacht voor creatieve ontwikkeling net zo vanzelfsprekend te laten zijn als de aandacht voor andere leergebieden.

Talentiko ontzorgen ondersteunen

Ontzorgen en ondersteunen

Talentiko brengt vraag en aanbod samen. Docent nodig? Docent worden? Talentiko matcht!

Talentiko uiteenlopend cultuuraanbod

Uiteenlopend cultuuraanbod

Gespecialiseerde invallers en vakdocenten voor gehele kerndoel Kunstzinnige Oriëntatie. En meer zoals: voeding, burgerschap, mediawijsheid, filosofie/debat en wereldoriëntatie!

Talentiko persoonlijk betrouwbaar

Persoonlijk en betrouwbaar

Goed bereikbaar en fijn in de omgang!

Onze inspiratie

“Een kind heeft honderd talen, maar de school en de samenleving stelen er negenennegentig van,” schreef Loris Malaguzzi (1920-1994), inspirator van het pedagogisch beleid van kinderopvang in de Italiaanse stad Reggio Emilia. Zo is zijn visie als Reggio-Emilia-benadering de wereld in gegaan. Deze psycholoog, pedagoog en filosoof inspireert ook ons. Een kind is krachtig, creatief, vol mogelijkheden, competent, intelligent, uit op ontdekking en communicatie, nieuwsgierig, leergierig en sociaal. Laat dat gegeven uitgangspunt van het onderwijs zijn: het kind met zijn potentiële talenten, nieuwsgierigheid en ontwikkelingsdrang.

Het kind bestaat uit 100.
Het kind heeft 100 talen, 100 handen, 100 gedachten,
100 manieren van denken, van spelen, van spreken.
100, altijd weer 100 manieren van luisteren, verwonderen, liefhebben.
100 vreugden om te zingen en te begrijpen.
100 werelden om te ontdekken.
100 werelden om te verzinnen.
100 werelden om te dromen.
Het kind heeft 100 talen
(en nog 100, 100, 100 meer)
maar ze pakken er negenennegentig af;
de school en de samenleving scheiden het hoofd van lichaam.
Zij zeggen tegen het kind
dat het zonder handen moet denken,
moet luisteren en niet praten,
moet begrijpen zonder vreugde,
en alleen met Pasen en met Kerstmis
mag liefhebben en verwonderen.
Ze zeggen tegen het kind:
Ik geef je de al ontdekte wereld,
en van de 100 stelen ze er negenennegentig.
Ze zeggen hen
dat werk en spel,
realiteit en fantasie,
wetenschap en verbeelding,
hemel en aarde,
verstand en droom
dingen zijn die niet bij elkaar horen.
Kortom, ze zeggen hen dat de 100 er niet is.
Het kind zegt: Zeker, de 100 is er wél!

Talentiko werkwijze

“Als wij de dingen zouden doen waar we toe in staat zijn, dan zouden wij onszelf verbazen”
Thomas A. Edison (1847-1931)

“Ontwikkeling is niet het vullen van een emmer,
maar het ontsteken van een vuur”
William Butler Yeats, Iers dichter en Nobelprijswinnaar literatuur (1865-1939)