Onze diensten voor scholen

Creatief en anders organiseren.

Talentiko wordt vaak ingezet als vervangingspool of werkdrukverlager, maar wij doen nog meer! Zo bieden we scholen ook de optie van onze Talent-Carrousel, waarmee we een FTE tekort (zelfs bestuursbreed!) kunnen oplossen en invulling kunnen geven aan de (creatieve) kerndoelen voor alle leerjaren. Wij noemen dit creatief en anders organiseren! Ook bemiddelen we structurele vakdocenten, denk eens aan een muziekdocent in de klas.

Halve of hele dag (spoed)inval

Een talentles die jij gaat geven is opgesteld volgens de kerndoelen en leerlijnen zoals die landelijke zijn afgesproken binnen het onderwijs. Deze kun je terug te vinden op de website van SLO.

Onderdeel van de lessen zijn het opdoen van nieuwe vaardigheden en dan in het bijzonder met de 21e eeuwse vaardigheden. Voor de verschillende leerjaren is het van belang om betekenisvolle onderwerpen en thema’s te kiezen, zodat de lesinhoud aansluit bij de interesses en niveau per bouwdeel.

Talentiko soorten vragen carroussel

Talent-carrousel/5e dag

 • keuze uit disciplines/modules
 • werkdrukverlaging
 • projectdag/themadag
 • oplossing voor kleine vacature
 • cultuuraanbod

Al langere tijd is er sprake van een lerarentekort op basisscholen. Wij van Talentiko zijn gespecialiseerd in creatieve vakdocenten en hebben een oplossing.

Talentiko werft en begeleidt creatieve talenten en vakdocenten om hen in te zetten binnen het basisonderwijs. De docenten geven invulling aan de verschillende (kunstzinnige) kerndoelen. De Talent-Carrousel kan ingezet worden als oplossing voor een kleine vacature of als invulling van de 5e dag.

Bekijk deze video voor een uitgebreidere uitleg over de Talent-Carrousel.

 

Voorbeeld
Stel er is een vacature voor de maandag bij groep 5/6.

Wij vinden niet wenselijk om elke week een creatieve vakdocent in te laten vallen op diezelfde groep; dan zou deze klas een deel van het reguliere programma missen.

Via Talentiko komt een vakdocent elke maandag in een andere klas met een creatieve les. De vaste leerkracht van die klas neemt dan de vacaturedag in groep 5/6 over. 

Op deze manier wordt de vacature bij groep 5/6 opgelost door leerkrachten binnen jullie eigen school. En tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan cultuureducatie door vakdocenten. Zo hoef je als leerkracht geen les meer in dit vak te geven en kan je je focussen op het reguliere programma.

Talentiko soorten vragen carroussel

FLEX-carrousel

 • keuze uit disciplines/modules
 • werkdrukverlaging
 • projectdag/themadag
 • oplossing voor kleine vacature
 • cultuuraanbod

Door de structurele inzet van creatieve vakdocenten creëert Talentiko extra FTE binnen een schoolbestuur. Op 1 of meerdere vaste dag(en) per week komt een vakdocent een hele dag op een groep staan. Die dag is de leerkracht van de desbetreffende groep vrij inzetbaar en staat 1 dag  beschikbaar in de flexpoule van het bestuur. Deze vrij inzetbare leerkracht kan het reguliere programma geven aan de klas, waar vervanging nodig is.  Op die dag krijgt zijn of haar klas een Talentikodag. Bij weinig of geen uitval heeft deze ­leerkracht tijd voor overige taken. Op deze manier wordt een tekort aan vervangers opgelost door leerkrachten binnen het eigen bestuur. Op deze manier krijgen alle klassen binnen een schoolbestuur een Talentiko lesdag. Wij vinden dit een mooie oplossing voor het drukkende lerarentekort.

Voorbeeld
Afhankelijk van de behoefte kan een school kiezen voor het aantal FTE.  Hoe meer FTE wenselijk is, hoe vaker de vaste leerkracht beschikbaar is in de flexpoule.

Dat kan bijvoorbeeld bij 2 FTE in een bestuur van betekenen dat er maandag tot en met vrijdag 2 Talentikodocenten ingezet worden volgens schema in een school, waardoor er iedere dag 2 vaste leerkrachten beschikbaar zijn in de flexpoule van uw bestuur.

Bij 2 FTE zal de vaste leerkracht gemiddeld eens per 15 weken zijn/haar flexpouledag hebben.

Talentiko soorten vragen

Creatieve invaldocent

 • kan ad-hoc aangevraagd worden
 • projectdag/themadag
 • cultuuraanbod

Talentiko zet kunstenaars, muzikanten, theatermakers, dansdocenten en andere talenten in als invallers op basisscholen. We voorzien scholen van een bekwame vervanger op het moment dat een vaste leerkracht afwezig is vanwege ziekte, verlof of een verkorte werkweek. Vaak hebben we binnen een uur een invaller! Door creatieve invaldocenten in te zetten, laten we de kinderen verschillende kunstvormen ervaren en bieden hen een waardevolle lesdag.

We kunnen u bijna altijd helpen aan een invaldocent. 

Talentiko docenten uitroosterdagen

Uitroosterdag(en)

 • kan ad-hoc aangevraagd worden
 • projectdag/themadag
 • werkdrukverlaging
 • cultuuraanbod

Een uitroosterdag is een vervanger voor een hele lesdag op 1 klas waarbij de leerkracht zich bezig kan houden met lesgebonden- of overige taken. Een Talentiko lesdag kan zo ingezet worden als werkdrukverlichting en tegelijkertijd krijgen de leerlingen les  van een vakleerkracht muziek, theater, techniek of ander talent. Een echte win-win!

Talentiko soorten vragen lessenserie

Lessenserie

 • keuze uit disciplines/modules
 • werkdrukverlaging
 • korte lessen voor meerdere klassen
 • cultuuraanbod

Meer cultuur op school en werken aan talentontwikkeling? Denk dan eens aan een talentserie; een lesprogramma van een aantal weken waarin de leerlingen verschillende kunstvormen ervaren en daarbij bezig zijn met het ontwikkelen van competenties op verschillende gebieden (zie de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie). De serie kun je zien als een project wat een kop en een staart heeft. De serie eindigt dan ook vaak in een eindpresentatie als een theateropvoering, muziekstuk, tentoonstelling, film of andere vorm. Daarnaast is het natuurlijk erg goed voor talentontwikkeling. Ontdekken wat je leuk vindt en waar je goed in bent.

Talentiko soorten vragen klasse topper

Klassenhopper

 • kan ad-hoc aangevraagd worden
 • korte lessen voor meerdere klassen
 • werkdrukverlaging
 • cultuuraanbod

Een klassenhopper, de naam zegt het al, die hopt van klas naar klas. Per klas geeft hij/zij een korte creatieve les van ongeveer 45 à 60 minuten, waarna de leerkracht weer terugkeert. De leerkracht heeft zodoende onder schooltijd bijvoorbeeld tijd om een functioneringsgesprek kunnen voeren. Ook dit zorgt weer voor een mooi stukje werkdrukverlichting!

Structurele vakdocent

Studiedagen

Talentiko soorten vragen structurele vakdocent

Structurele vakdocent

 • keuze uit disciplines/modules
 • werkdrukverlaging
 • korte lessen voor meerdere klassen
 • cultuuraanbod

Een vakdocent verbonden voor langere tijd aan school. De vakdocent geeft groepsdoorbroken les en werkt binnen zijn discipline met de klassen aan het beheersen van (nieuwe) technieken en een stuk talentontwikkeling. De vakdocent leert de leerlingen kennen doordat hij of zij langere tijd verbonden is aan de school en kan aansluiten op de thema’s binnen het curriculum. Er is keuze uit vele disciplines waaronder muziek, dans, drama of beeldend? Wij kunnen op allerlei creatieve manieren een heel jaar, een half jaar of een paar maanden een Talentikodocent op uw school inzetten die invulling geeft aan de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie.

Talentiko soorten vragen studiedag

Studiedagen

 • Talentiko op de jaarplanning
 • Talentles (inspiratie) voor het team
 • Visie op talentontwikkeling
 • Talentcarroussel, kennismaking voor het team

Tijdens een studiedag is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om met het hele team te werken aan een visie op talentontwikkeling of een inspiratieworkshop te volgen waarbij het team een talentles kan ervaren. Daarnaast zou er gekeken kunnen worden naar waar de behoeften binnen de school liggen en hoe Talentiko hier op langere termijn bij kan helpen.

Ook een Talentikodocent op school? Vraag vrijblijvend informatie aan: