Irma vertelt over extra handen in de klas

In deze eerste vodcast voor scholen vertelt Irma over extra handen in de klas.

Talentiko heeft een nieuw concept bedacht. Eentje waar we Talentiko-docenten bijscholen door mee te draaien in de klas. Hierdoor heeft de leerkracht extra handen in de klas. Ook is het werkdrukverlagend doordat de Talentiko-docent een paar uur de klas zal overnemen met een eigen lesprogrammma.

Helpt u Talentiko-docenten ervaring opdoen?
Wij merken dat we een poule hebben met mensen die een vak beheersen. Dit zijn muzikanten, zangers, dansers, fotografen enz. Maar dit zijn niet per se leerkrachten: dat is ook een vak apart. Deze mensen uit de poule zijn bekwaam en coachen wij waar nodig. Toch kunnen kunnen daar nog wel hulp bij gebruiken. Door Talentiko-docenten mee te laten lopen met een leerkracht, kunnen zij ervaring opdoen. Dit is een aanvulling op de coaching die wij zelf kunnen bieden.

Hoe ziet dit er praktisch uit?
Een Talentiko-docent wordt gekoppeld aan een school. Dit doen we door de leerkracht te ondersteunen in de klas. Het idee is dat de Talentiko-docent kan zien hoe een schooldag er aan toe gaat.

Het is een nieuw concept, dus het is nog redelijk vrij in te vullen. Op dit moment denken we aan 4 lesdagen. Deze dagen kun je op verschillende manieren indelen:

  • 2 dagen in de week voor 2 weken lang;
    1 dag in de week voor 4 weken lang.

Aan het einde zullen we evalueren met de leerkracht hoe het gegaan is.

Wilt u ook werkdrukverlaging?
Het grote voordeel voor uw school is dat u extra handen in de klas heeft. Dit zorgt op twee manieren voor werkdrukverlaging:

  1. U kunt de Talentiko-docent inzetten om, na de uitleg van een opdracht, aan het werk te gaan met de leerlingen. Kortom: maak gebruik van de extra handen in de klas. Geef wat taken uit handen, waardoor u iets meer tijd heeft voor andere werkzaamheden of wat meer aandacht kan geven aan dat ene kind.
  2. We vragen de Talentiko-docent om 2 keer één uur een les te geven. Dit heeft voordelen voor uw klas: ze krijgen een creatieve les, zoals muziek- of theaterles. Ook heeft dit een voordeel voor u zelf: u kunt ondertussen bijvoorbeeld nakijken of andere naschoolse werkzaamheden doen. Het is wel de bedoeling dat u in de klas blijft en de Talentiko-docent ondertussen observeert.

Wat wordt er van u verwacht?
We vinden het belangrijk dat van tevoren goed wordt afgestemd wat de verwachtingen zijn. Het is de bedoeling dat onze docent gaat meedraaien. Diegene moet dan ook een reflectie schrijven na afloop. We willen u, de leerkracht, vragen om goed te observeren en feedback te geven. Aan het einde van de vier lesdagen zullen we ook even contact opnemen met u. Hierin vragen we wat uw indruk is van de Talentiko-docent en of er dingen opvielen.

Bent u geïnteresseerd? Geef u dan nu op!
Wanneer u uw school wilt opgeven, is het handig om even contact te zoeken. Dan kunnen we het hebben over wat uw behoefte is en welke docent goed bij u zou passen. Dan gaan wij kijken naar de juiste docent en de planning.

Bent u wel geïnteresseerd maar wilt u dit concept net even anders inzetten? Ook dat is mogelijk! Bel ons dan op 030 227 0033 en dan kijken we samen naar een geschikte oplossing.