Ga van formatie naar hervorming

We hebben veel geleerd van de Corona-crisis. Eén ding daarvan is dat veel dingen prima op een andere manier kunnen dan we gewend zijn. Helaas was het geforceerd en niet altijd even fijn, maar het heeft ons wel uitgedaagd om creatief te denken. Van het creëren van een thuiswerkplek tot aan restaurant menu’s laten thuisbezorgen en online winkelen of op afspraak winkelen. Ook gingen we massaal (video-)bellen en was er natuurlijk thuisonderwijs! Met groot respect heb ik ervaren hoe leerkrachten zich inzetten voor hun klas en proberen de lijntjes kort te houden. Om ze toch te zien en te horen hoe het gaat. Maar ook de ouders die naast hun baan toch de kinderen aan school hebben gezet en hebben geholpen bij het werk. 

Wat zijn de positieve gevolgen van de Corona-crisis?
En nu gaan de kinderen weer naar school en kunnen ze genieten van het sociale contact in de klas en op het plein. Ze gaan weer spelen en ravotten. Het sociale aspect is een onmisbaar aspect van het naar school gaan. En het is dan ook heel fijn dat het weer kan! Er is ook veel goeds gebeurd. Want we hebben gezien hoe flexibel kinderen zijn. Hoe goed zij zich aanpassen aan de situatie en het het beste van weten te maken. Net als de leerkrachten. Van hen is veel gevraagd, terwijl het onderwijs al te kampen heeft met een hoge werkdruk vanwege het lerarentekort. Wat kunnen we hier nu mee? Kunnen we die creatieve omslag die gemaakt is ook toepassen binnen het onderwijs zoals het nu weer gegeven wordt? Is dit een aanzet om tot een hervorming te komen?

Kinderen ontwikkelen door nieuwe ervaringen
Laten we eens naar de basis kijken. Hoe ontwikkelen kinderen? Volgens pedagoog Lev Vygotski heeft de ontwikkeling verband met sociale contacten en het gebruik van taal als expressiemiddel. Vygotski zegt:

  • Dat kinderen actief zijn in het zoeken naar kennis en vaardigheden. Ze hebben wel een sociale omgeving nodig om zich te ontwikkelen en een stapje verder te gaan.
  • Kinderen leren door samen met volwassenen of leeftijdsgenootjes activiteiten te ondernemen. Daartoe leren ze ook taal: om die interactie met anderen te kunnen aangaan.

Leren en sociale interactie is een levensbehoefte van kinderen. Zij staan niet stil en snakken naar nieuwe ervaringen en interactie met leeftijdsgenootjes. Talentiko biedt ander soort lessen die kinderen gewend zijn. Dit laat kinderen iets nieuws ervaren. De creatieve docent gaat aan de slag met het ontdekken van talent. Tijdens deze lessen wordt ook actief met taal gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan acteren, presenteren van je werk of overleggen met je groepje en jezelf moeten uitdrukken. Ook leren kinderen vakjargon tijdens de lessen. Zo is een Talentles altijd goed voor de taalontwikkeling.

Zet in op talentontwikkeling
Onze missie is om in het basisonderwijs een permanente plek te creëren voor talentontwikkeling. Begrip en inzicht krijgen door onderwerpen vanuit een creatieve hoek te benaderen. Het brein activeren vanuit persoonlijke interesses en aanleg om te zorgen dat (les)stof makkelijker en fijner opgenomen wordt. En het is nu de tijd om hier wat mee te gaan doen!

Werkt u al met vakdocenten? Zij geven kinderen nieuwe ervaringen vanuit hun eigen vakgebied. Zij brengen kinderen in aanraking met nieuwe termen, succeservaringen en kennis uit een andere wereld. En daarbij wordt de werkdruk de leerkrachten verlicht. Dit komt doordat de leerkracht tijdens deze les (buitenschoolse) taken kan uitvoeren.

Welke duurzame oplossing gaat u inzetten?
Formatie…. een heel proces, ook wel een creatieve puzzel. En wat er uitkomt is een leeg canvas. Een begroting, ook voor onderwijs. Deze zal vanwege Corona bestaan uit subsidies en andere gelden. Dit zou scholen moeten helpen om achterstanden bij te werken en de werkdruk te verlichten. Een pleister op de wond, die niet het bloeden stopt. Het is het aanpakken van een gevolg, niet het probleem. Want wat zijn de mogelijkheden voor een duurzame oplossing voor het lerarentekort? Wij hopen dat het lege canvas van de Minister van Onderwijs rijk gekleurd zal worden met een pallet aan mogelijkheden voor de besteding van de subsidiegelden. De stijl die nu gebruikt wordt is abstract te noemen. Het heeft geen heldere vormen van wat de mogelijkheden zijn. Wij komen met een compleet nieuwe stroming: van formatie naar hervorming. Zet de gelden in om alle talen van het kind aan te spreken, te stimuleren in de ontwikkeling en het ontdekken van talenten. En als bonus heeft de school ook nog eens hele creatieve extra handen voor de klas, van docenten die staan te springen om die handen uit de mouwen te steken!