Disciplines

Wetenschap, natuur en techniek

Wat is het leerdoel:

Bij leerlingen de ontdekkende en onderzoekende competenties aanspreken en verder ontwikkelen. Uitdagen om een creatieve onderzoekende houding aan te nemen en eigen talenten te ontdek ken
Wat brengt een muziekdocent op school:

Een talentles Natuur, wetenschap en techniek van Talentiko wordt gegeven volgens de kerndoelen natuur en techniek. Talentiko-docenten werken met betekenisvolle onderwerpen en thema’s, zodat de lesinhoud aansluit bij de interesses en niveau per bouwdeel. De lessen zijn zeer divers, met een uitdagend aanbod voor iedere leeftijd. Denk aan proefjes doen, bouwwerken en constructies verzinnen en maken, houtbewerking, optische illusies, radio maken, scheikunde, natuurkunde en wiskunde.Samenhang in het curriculum

Muziek is een auditieve kunstdiscipline, die vaak wordt ondersteund vanuit andere kunstdisciplines. Zo zie je drama en dans in videoclips, musical of opera, of beeldende toevoegingen in de vorm van decors en licht. Andersom werkt het ook: muziek wordt vaak gebruikt om beelden te versterken, zoals in films. Bestaande muziek, maar ook gekozen muzikale les inhouden kunnen een rol spelen binnen het creatieve proces van muziekonderwijs, bijvoorbeeld door het thema van de vakinhoud van cultureel erfgoed centraal te stellen binnen de opdracht of door het bekijken en beleven van cultureel erfgoed als verrijking van muziekonderwijs. (bron SLO)

Samenhang in het curriculum

Met NWT sluit je gemakkelijk aan bij de beleving en interesses van je leerlingen. Bij NWT onderzoeken leerlingen de wereld om hen heen en ontdekken hoe ze deze wereld kunnen beïnvloeden. Of ze bedenken oplossingen en ontwerpen om de wereld een beetje beter te maken. Het kan bovendien direct betekenisvolle contexten voor taal en rekenen bieden. NWT gaat over belangrijke maatschappelijke vraagstukken en de hierbij benodigde kennis en vaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan de corona- en klimaatcrisis of de toename van het gewicht onder jongeren. NWT omvat veel verschillende onderwerpen: biologie, gezondheid, natuurkundige verschijnselen, technologie, aarde en het zonnestelsel.(bron SLO)

Voor alle disciplines geldt:

Leerlingen ontdekken hun talenten, door te experimenteren en doen.
Leren een kunstvorm of ander thema kennen, en wat je ermee kan.
Expressie! Gevoel uitdrukken door middel van een kunstvorm, spel of beweging.
Samenwerken binnen 1 onderwerp/opdracht