Disciplines

Wereldoriëntatie

Wat is het leerdoel:

Leerlingen leren over de wereld, natuur, de mens en maatschappij. Dicht bij huis, over de wereld, in het heden en verleden. De geleerde vaardigheden en technieken op creatieve wijze toepassen.
Wat brengt een docent wereldoriëntatie op school:

Met wereldoriëntatie leren kinderen over de wereld, de natuur, de mens en de maatschappij, ver weg en dichtbij, nu, vroeger en later. Ook leren leerlingen om die kennis toe te passen in de praktijk door middel van techniek en vaardigheden. Zo kunnen er bijvoorbeeld bij beeldende vorming, objecten gemaakt worden uit een bepaald land en bepaalde cultuur. Of gaat het bij muziek om wereldmuziek, . In vele lessen zitten ook de geschiedenis van een onderwerp verweven, daar raakt men het domein “tijd” dat binnen wereldoriëntatie valt.

Samenhang in het curriculum

Wereldoriëntatie gaat over het verkennen van en omgaan met jezelf en de wereld. Bij wereldoriëntatie staan de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en techniek centraal. De lessen wereldoriëntatie verhouding zich met een creatieve discipline en dagen leerlingen uit om aan de slag te gaan met deze discipline zoals muziek of beeldende vorming. In dat creatieve proces leren leerlingen over geografische en culturele aspecten binnen thema zoals bijvoorbeeld “Afrika”, leren technieken en gaan iets maken.

(bron SLO)

Voor alle disciplines geldt:

Leerlingen ontdekken hun talenten, door te experimenteren en doen.
Leren een kunstvorm of ander thema kennen, en wat je ermee kan.
Expressie! Gevoel uitdrukken door middel van een kunstvorm, spel of beweging.
Samenwerken binnen 1 onderwerp/opdracht