Disciplines

Theater

Wat is het leerdoel:

Experimenteren met rollen en fictie, doen alsof; spelenderwijs leren van en over zichzelf, de ander en hun omgeving.
Wat brengt een theaterdocent op school:

Bij drama gaat het met name om het ‘doen alsof’ en dit loopt als een rode draad door de lessen van groep 1 t/m 8. Leerlingen experimenteren met rollen en gebeurtenissen uit hun (directe) omgeving, binnen een theatrale werkelijkheid. Naast realistische situaties spelen leerlingen ook niet-realistische situaties (zoals sprookjes, zelfverzonnen verhalen). Leerlingen leren hierdoor het verschil te zien tussen de theatrale werkelijkheid (de verbeelding) en de dagelijkse werkelijkheid.

Het ontwikkelen van spelvaardigheden en theatraliteit in dramalessen, gaat samen met de ontwikkeling van vaardigheden, zoals samenwerken, inlevingsvermogen, wederzijds respect, creativiteit en zelfvertrouwen. Sociaal-emotionele vaardigheden zijn enerzijds een voorwaarde voor drama omdat hier een beroep wordt gedaan op samenwerking, respect voor inbreng van anderen en het omgaan met emoties van de anderen en de uiting daarvan in een kunstzinnig product. Anderzijds worden deze juist ontwikkeld door regelmatig drama te beoefenen.

Via fysiek, (non-)verbaal spel én stemgebruik  spelen leerlingen een rol. Ze onderzoeken, maken keuzes, presenteren aan anderen en reflecteren op hun eigen spel en dat van anderen. Bij drama gaan leerlingen thema’s uitbeelden en (na-)spelen, zoals onderwerpen uit het dagelijkse leven, vrienden, actualiteiten, verhalen en gedichten, natuur en seizoenen. Hierdoor leren leerlingen zich beter te uiten en te presenteren.

Samenhang in het curriculum

Drama is een kunstzinnige vakdiscipline die een beroep doet op de ontwikkeling van taalvaardigheid. Dramalessen kunnen deze vaardigheid ondersteunen en vergroten. Leerlingen leren, naast het verrijken van hun woordenschat, op een creatieve manier met taal om te gaan. Bijvoorbeeld bij improvisatiespel of bij het spelen van literaire (toneel)teksten. Voor taalzwakke leerlingen biedt de structurele plek van drama in het curriculum van een school de mogelijkheid om goed te leren presenteren. (bron SLO)

Voor alle disciplines geldt:

Leerlingen ontdekken hun talenten, door te experimenteren en doen.
Leren een kunstvorm of ander thema kennen, en wat je ermee kan.
Expressie! Gevoel uitdrukken door middel van een kunstvorm, spel of beweging.
Samenwerken binnen 1 onderwerp/opdracht