Disciplines

Film en fotografie

Wat is het leerdoel:

Leerlingen leren technische en histo rische aspecten van het begrip film en fotografie. Zij leren betekenis geven aan (audio- )visuele uitingen en krijgen de tools om zich door middel van beeld (en geluid) uit te drukken.
Wat brengt een fotografie docent op school:

de leerlingen leren van een echte fotograaf de technische en theoretische aspecten van het fotograferen. Tegenwoordig heeft iedereen wel een camera, op telefoon of een toestel. Fotos worden massaal gedeeld op social media, berichten en op websites. Maar dat was niet altijd zo. De leerlingen verwerven kennis over de geschiedenis van fotografie. De docent gaat met de leerlingen op onderzoek uit binnen een thema en geeft opdrachten op niveau en vanuit een origineel standpunt. Met film kunnen de leerlingen bijvoorbeeld gaan vloggen of een ander media uiting maken. Zowel film als fotografie hebben een raakvlak met digitale geletterdheid, omdat deze twee vormen van media een bepalende rol spelen in de digitale samenleving.

Samenhang in het curriculum

Bewust kijken vormt de basis voor vakmanschap en wetenschap. Een groot deel van alle informatie komt binnen via onze ogen. Daarom kunnen we niet vroeg genoeg aandachtig leren kijken. Fotografie leert leerlingen kijken met een andere bril, naar compositie, maar ook naar betekenis. Vaak lenen vakoverstijgende projecten zich goed voor een fotografieproject, te denken aan een expositie van alle leerjaren. Of een lessenserie aansluitend bij een thema. Een foto kan ook een verhaal vertellen.

Voor alle disciplines geldt:

Leerlingen ontdekken hun talenten, door te experimenteren en doen.
Leren een kunstvorm of ander thema kennen, en wat je ermee kan.
Expressie! Gevoel uitdrukken door middel van een kunstvorm, spel of beweging.
Samenwerken binnen 1 onderwerp/opdracht