Disciplines

Digitale geletterdheid

Wat is het leerdoel:

Leerlingen vaardiger maken in de huidige en steeds veranderende samenleving waarin technologie en media een belangrijke rol spelen. De leerlingen gaan kennis verwerven van digitale technologie en hun vaardigheden ontwikkelen in het omgaan hiermee.
Wat brengt een docent-digitale geletterdheid op school:

Het onderdeel digitale geletterdheid bestaat uit 4 domeinen. Bij alle 4 de domeinen gaat het erom dat de leerlingen: kennis verwerven over digitale technologie, leren omgaan met digitale technologie, kritisch leren kijken naar digitale technologie en leren creëren met digitale technologie. Een docent kan vanuit deze domeinen met de leerlingen bijvoorbeeld gaan programmeren of media-uitingen gaan maken.

De 4 domeinen binnen digitale geletterdheid zijn:

  • ICT-basisvaardigheden – kennis en vaardigheden nodig om met digitale technologie om te gaan.
  • Mediawijsheid – kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met digitale media.
  • Computational thinking – denkvaardigheden en strategieën die helpen bij het (her)formuleren van complexe problemen zodat een computer kan bijdragen aan het oplossen.
  • Digitale informatievaardigheden – (onderzoeks-)proces om systematisch, effectief en efficiënt digitale informatie te zoeken, vinden en delen.
Samenhang in het curriculum

Leerlingen leren vaardigheden die zij kunnen toepassen in de praktijk. De samenleving, maar ook binnen school. De 4 domeinen helpen leerlingen zich beter te bewegen in de technologische wereld. Bij het zoeken naar informatie, daarin kritisch te kijken naar deze informatie. De denkwijze en manier van omgaan met een probleem, en het zelf maken van media uitingen.

Deze vaardigheden leggen een basis voor de toekomst. En zijn onmisbaar om leerlingen goed uit te rusten en wegwijs te maken in de (digitale) wereld.(bron SLO)

Voor alle disciplines geldt:

Leerlingen ontdekken hun talenten, door te experimenteren en doen.
Leren een kunstvorm of ander thema kennen, en wat je ermee kan.
Expressie! Gevoel uitdrukken door middel van een kunstvorm, spel of beweging.
Samenwerken binnen 1 onderwerp/opdracht