Disciplines

Dans / beweging

Wat is het leerdoel:

Leerlingen in beweging brengen op verschillende leergebieden, zelfvertrouwen geven en hun lichaam en als instrument en expressiemiddel leren inzetten.
Wat brengt een dansdocent op school:

Dans sluit aan bij de natuurlijke bewegingsdrang van leerlingen, bij hun verbeeldingskracht en bij hun behoefte aan bewegen, fantaseren, ontdekken, creëren, experimenteren, ordenen en het leren om hun lichaam beheersen. Door dans leren leerlingen van en over zichzelf, de ander en hun omgeving. Ze ontwikkelen nieuwe en eigen dansbewegingen of leren bestaande dansbewegingen toepassen.

Het vakgebied dans geeft leerlingen de gelegenheid om dans te ontdekken, te creëren, hun verbeelding en fantasie vorm te geven, en dat te presenteren. Leerlingen kunnen door dans leren onderzoek te doen naar bepaalde thema’s en emoties.

Vanuit materie, het lichaam, leren leerlingen zelf te dansen doordat ze de bewegings-en uitdrukkingsmogelijkheden van het lichaam ontdekken (coördinatie, spierbeheersing, oriëntatie in de ruimte, verfijning en nuancering van eigen bewegingen). Leerlingen leren hun lichaam als instrument te gebruiken. Gaandeweg leren kinderen betekenis (zoals het verhaal of de functie) te ontlenen aan dansen of aan (eigen) dansen toe te voegen. Vanuit betekenis leert een leerling een persoonlijke verbinding te maken met een onderwerp of thema van dansen en bewegen, waardoor zijn dans zeggingskracht krijgt.

Samenhang

Door in danslessen te werken met ruimtegebruik, vloerpatronen, vormen, hoogtelagen, tellen, maatsoorten en ritmes kan de ontwikkeling in rekenen en wiskunde ondersteund worden. Een dansles kan de ontwikkeling van taalvaardigheid ondersteunen en vergroten. Dans kan daarbij ook aansluiten bij leerinhouden en -activiteiten van andere leer- en vakgebieden, zoals oriëntatie op jezelf en de wereld, levensbeschouwing, sport en bewegen, beeldende vorming, drama en muziek. Ook binnen danslessen kan media-educatie geïntegreerd worden aangeboden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dansen in videoclips of het analyseren van dansbewegingen in een animatie. (bron SLO)

Voor alle disciplines geldt:

Leerlingen ontdekken hun talenten, door te experimenteren en doen.
Leren een kunstvorm of ander thema kennen, en wat je ermee kan.
Expressie! Gevoel uitdrukken door middel van een kunstvorm, spel of beweging.
Samenwerken binnen 1 onderwerp/opdracht