Disciplines

Creatief met taal

Wat is het leerdoel:

Het taalgebied van leerlingen aan spreken door het inzetten van bijzondere werkvormen uit disciplines als rap, spoken-word, poëzie en andere creatieve taaluitingen. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen van leerlingen vergroot en het brein geactiveerd.
Wat brengt een docent creatief met taal op school:

Een docent creatief schrijven is geen Pabo docent maar een specialist in een vakgebied. Hij of zij slaat een brug vanuit die discipline naar taal. Bijvoorbeeld: een rapper die een rap schrijft met de leerlingen, rekening houden met een cadans, ritme en rijm. En niet geheel onbelangrijk, het verhaal, de boodschap. Deze manier van schrijven dwingt de leerling om ideeën duidelijk te verwoorden en de lezer/luisteraar mee te nemen in die ideeën. De nadruk ligt niet niet op functionele communicatie, maar op het verhaal, de karakterontwikkeling en de literariteit (beeldspraak, symbolen, verwijzingen en flash-backs/formwards) van de tekst.

Samenhang in het curriculum

Vanzelfsprekend is taal een belangrijk onderdeel op school. Van lezen, schrijven tot begrijpend lezen. Zelfs de manier van onderwijs geven is talig. Door op creatieve wijze met taal te werken raken leerlingen sterker emotioneel betrokken raken bij het begrip taal. Het werken aan een rap, een lied schrijven, een verhaal bij je illustraties, flessenpost, poezie, een podcast, het is allemaal taal en draagt bij aan het plezier in lezen en schrijven.

Voor alle disciplines geldt:

Leerlingen ontdekken hun talenten, door te experimenteren en doen.
Leren een kunstvorm of ander thema kennen, en wat je ermee kan.
Expressie! Gevoel uitdrukken door middel van een kunstvorm, spel of beweging.
Samenwerken binnen 1 onderwerp/opdracht