Disciplines

Burgerschap

Wat is het leerdoel:

Leerlingen leren verschillende opvattingen en belangen bij elkaar te brengen en op vreedzame wijze tot oplossingen te laten komen. Het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving door er een (creatieve) bijdrage aan te leveren.
Wat brengt een Burgerschap docent op school:

Doel van de lessen is dat kinderen ontdekken hoe je op een democratische manier dingen voor elkaar kunt krijgen. Kinderen leren democratie en actief burgerschap vooral door zelf aan de slag te gaan: het principe van ervarend en ontdekkend leren. De algemene basisprincipes van democratie en rechtsstaat zijn vertrekpunt. De burgerschapslessen sluiten mooi aan op de 21st century skill “sociale en culturele vaardigheden (burgerschap)”, maar heeft ook raakvlakken met de 21st century skills Kritisch denken, Probleem oplossen, Creatief denken, Samenwerken en Communiceren.

Samenhang in het curriculum

Burgerschapsvorming kan gezien worden als onderdeel van de schoolcultuur. Burgerschap heeft raakvlakken met digitale geletterdheid, wereldoriëntatie en godsdienst/levensbeschouwing.
Doelen voor burgerschap komen voor in reguliere vak- en leergebieden. Vaak lenen vakoverstijgende projecten zich goed voor een burgerschapsproject, te denken aan een schoolkrant of een kinderraad (leerlingenparticipatie) op school. Burgerschapslessen kunnen ook samenhangen met aandacht voor de actualiteit zoals verkiezingen.(bron SLO)

Voor alle disciplines geldt:

Leerlingen ontdekken hun talenten, door te experimenteren en doen.
Leren een kunstvorm of ander thema kennen, en wat je ermee kan.
Expressie! Gevoel uitdrukken door middel van een kunstvorm, spel of beweging.
Samenwerken binnen 1 onderwerp/opdracht