De lessen

Een talentles geeft de lesdag vleugels

Met een Talentiko lesdag ga je de leerlingen uitdagen tot een creatief proces. Vaak zijn ze gewend dat er maar 1 oplossing is en hebben een duidelijk beeld wat ze willen gaan maken en gaan daar in 1 rechte lijn naartoe. Terwijl kinderen eigenlijk juist aanleg hebben tot divergent denken. Divergent denken is wat mensen bedoelen als het gaat over ‘out of the box’ denken. Het gaat daarbij om het proces van het bedenken van nieuwe ideeën, het komen met oplossingen en het zoeken naar alternatieven.

Leerlijn

Een Talentles die jij gaat geven is opgesteld volgens de kerndoelen en leerlijnen zoals die landelijke zijn afgesproken binnen het onderwijs. Deze kun je terugvinden op de website van SLO. (www.slo.nl)

Onderdeel van lessen zijn het opdoen van nieuwe vaardigheden en dan in het bijzonder met de 21e eeuwse vaardigheden. Voor de verschillende leerjaren is het van belang om betekenisvolle onderwerpen en thema’s te kiezen, zodat de lesinhoud aansluit bij de interesses en niveau per bouwdeel.

Opbouw van de les

Een les of lessenserie binnen jouw discipline(s) heeft een opbouw, bestaande uit een zogeheten “kop en staart”. We hebben een invulbaar lesplan ontwikkeld dat opgebouwd is uit deze 4 fases:

Oriënteren
Bij het oriënteren gaat het erom je de leerling ­weet te prikkelen om de opdracht en het thema te verkennen. Denk hierbij aan het inspelen op de zintuigen (zien, ­horen, voelen, enz.), fantaseren, associëren, ­beschouwen, en (nieuwe) ideeën opdoen. Je kan bijvoorbeeld denken aan het laten zien van kunstwerken, er kan muziek geluisterd worden, er kan een verhaal verteld worden of bekijk een voorstelling. Door het ­thema of de opdracht van alle kanten te bekijken, te beluisteren en te beleven zijn de leerlingen aan het reflecteren. Dat is waar deze fase zich op richt.

Onderzoeken
Daarna kun je verschillende mogelijkheden en oplossingen voor de opdracht of de verwerking van het thema met de leerlingen gaan onderzoeken. Belangrijk is dat de leerlingen gestimuleerd worden om zelf tot oplossingen te komen en zelf ideeën te bedenken en (alleen of samen met medeleerlingen) keuzes te maken. Laat de leerlingen zelf verwoorden waarom ze welke keuzes gemaakt hebben, dit is de reflectie op dit onderdeel. Het is voor hen mogelijk om te benoemen of terug te vallen op datgene wat je in de oriënterende fase hebt behandeld.

Creëren
Nu gaat het over de vak­specifieke kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om de opdracht te kunnen vormgeven. Daarbij maken zij gebruik van de kennis uit de onderzoeksfase. Dat verband leggen tussen keuzes uit de onderzoeksfase en de uitvoeringsfase is belangrijk in de reflectie binnen dit onderdeel. Je kan in deze fase feedback geven, maar ook laten geven door medeleerlingen, een stagiair, onderwijsassistent bijvoorbeeld. In deze fase wordt feedback gegeven, door de leerkracht, gastdocent of door medeleerlingen, op de ­uitvoering.

Presenteren en evalueren
Ga met de leerlingen het proces doorlopen en beschouw daarbij het eindproduct. Reflecteer hierop door vragen te stellen als “wat ging er goed en wat minder?” Er kunnen leerpunten geformuleerd worden die de basis kunnen zijn van een volgende opdracht.

Hoe en wanneer een ga jij je talentles van Talentiko inzetten op school?

Je zal als Talentikodocent je eigen lesdag(en) gaan ontwikkelen en hebt de creatieve vrijheid om deze vanuit jouw eigen specialisme in te richten! Met de competenties beschreven in het lesplan, wordt jouw les kerndoeldekkend op het creatieve vlak. Het is mogelijk verschillende disciplines met elkaar te combineren in 1 lesplan.

Meld je nu aan als creatieve invaldocent!

Twijfel je? Je kan er dan ook voor kiezen om voordat je je aanmeldt een consult in te plannen met iemand die je meer kan vertellen over het werken als creatief docent via Talentiko.

Mogelijke disciplines voor de modules

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen debat

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen fotografie film

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen Theater

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen wereldorientatie

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen wetenschap natuur en techniek

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen beweging dans

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen mediawijsheid

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen creatief-met-taal

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen Beeldende vorming

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen voeding

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Talentiko de lessen burgerschap

Muziek ontdekken en muziek ervaren door samen te werken en te beleven; auditief, repeterend en zelfscheppend.

Lees verder >

Voor alle disciplines geldt:
• Leerlingen ontdekken hun talenten, door te experimenteren en doen.
• Leren een kunstvorm of ander thema kennen, en wat je ermee kan.
• Expressie! Gevoel uitdrukken door middel van een kunstvorm, spel of beweging.
• Samenwerken binnen 1 onderwerp of opdracht.