Ik wil een Talentiko-docent aanvragen – RTC Cella

ADRESGEGEVENS SCHOOL

Als het een klas is waar alleen een zeer stevige docent op kan staan, horen we dat graag op voorhand. Een makkelijke groep idem!
Denk bijvoorbeeld aan gymles, of een bijzondere situatie van een leerling.
Wat is / zijn de stappen bij aanhoudend storend gedrag?
We gaan proberen om aan deze wens te voldoen, maar we kunnen het niet garanderen.
NPO / ziektevervanging / formatie etc