Ik wil mijn school aanmelden
en een Talentiko-docent aanvragen – STIP

Omdat u weleens gebruik wilt maken van een Talentiko-docent, willen wij u vragen om onderstaand formulier in te vullen.

Het doel is om uw school duidelijk in kaart te brengen voor onze docenten. Zij kunnen zich beter voorbereiden en zijn op de hoogte van de belangrijkste gebruiken, regels en afspraken bij u op school. Het is natuurlijk ook in uw belang dat wij over zoveel mogelijk informatie beschikken voor een invalverzoek. Daarom hopen wij dat u een paar minuutjes de tijd wil nemen om dit in te vullen, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat een creatieve inval dag zo soepel mogelijk verloopt.

Alvast vriendelijk dank!

ADRESGEGEVENS SCHOOL

Als het een klas is waar alleen een zeer stevige docent op kan staan, horen we dat graag op voorhand. Een makkelijke groep idem!
Denk bijvoorbeeld aan gymles, of een bijzondere situatie van een leerling.
Wat is / zijn de stappen bij aanhoudend storend gedrag?
We gaan proberen om aan deze wens te voldoen, maar we kunnen het niet garanderen.
NPO / ziektevervanging / formatie etc